Giardia intestinalis Giardioza

 w Blog

Giardia intestinalis Giardioza to choroba pasożytnicza, wywoływana przez pierwotniaka Giardia intestinalis , która oprócz u ludzi występuje także u licznych gatunków zwierząt m.in. u psów i kotów.

W Europie częstość występowania u psów i kotów wynosi od 3% do 7%, a najwyższa jest u zwierząt młodych poniżej pierwszego roku życia. W zależności od swoistości wobec żywicieli zakwalifikowana została do genogatunków od A do F. Dla człowieka chorobotwórcze są genotypy A i B, dla zwierząt towarzyszących A,B,C,D (psy) oraz A i F (koty). Dobrze, jest zatem przy okazji wykrycia Giardii u psa wykonać badanie u domowników, gdyż pies może być źródłem zarażenia dla człowieka i odwrotnie.

Giardia ma prosty cykl życiowy z powtarzającą się, bezpłciową produkcją trofozoitów w jelicie cienkim i okresową produkcją cyst, które wydalane są z kałem. Do zarażenia dochodzi poprzez spożycie cyst znajdujących się w zanieczyszczonej wodzie, żywności lub środowisku. Cysty mogą przetrwać w środowisku przez kilka miesięcy. Do wydalania cyst dochodzi zarówno u zwierząt chorych jak i nie wykazujących objawów klinicznych. Uważa się, że przebyte zarażenie prowadzi do powstania częściowej odporności, dzięki czemu choroba ma słabszy przebieg, a czasami do całkowitej eliminacji pierwotniaka, co nie zapobiega jednak ponownemu zarażeniu. Inwazja najczęściej przebiega bezobjawowo, ale może powodować przewlekłą, nawracającą biegunkę ze śluzem lub krwią, wymioty, brak apetytu, utratę masy ciała oraz senność, w szczególności u zwierząt młodych, z osłabioną odpornością lub jednocześnie zakażonych innymi patogenami.

Diagnostyka polega na badaniu kału pod mikroskopem. Z uwagi na zmienne wydalanie zaleca się badanie trzech próbek w okresie 3-5 dni. Nie wykrycie w kale Giardii nie przesądza o jej braku dlatego warto, wykonać test ELISA wykrywający antygen. Leczenie dobierane jest indywidualnie przez lekarza weterynarii w zależności od gatunku,masy ciała, wieku, chorób towarzyszących oraz innych czynników. Terapia powinna zostać powtórzona jeśli utrzymują się objawy kliniczne i wydalanie cyst. Leczeniu powinny zostać poddane wszystkie osobniki w stadzie , a zwierzęta nowo wprowadzane przejść kwarantannę, a najlepiej wcześniej być przebadane.

Ze względu na ryzyko zarażenia człowieka od psa i odwrotnie, kurację powinni przejść także ludzie z danego gospodarstwa domowego. Długotrwały efekt leczenia może zostać zahamowany poprzez ponowne zarażenie wynikające z kontaktu z zarażonym środowiskiem. Aby ograniczyć takie ryzyko zalecane jest wykąpanie zwierzęcia po zakończeniu leczenia oraz dbanie o regularne odkażanie środowiska. Pamiętajmy,że w przypadku Giardii standardowe odrobaczanie jest nieskuteczne, przebieg może być długo bezobjawowy, a ponieważ jest to zagrożenie także dla nas zachęcamy do badania Waszych pupili.