Hormonalna antykoncepcja suk

 w Blog

Hormonalna antykoncepcja suczek polega na odwracalnym ograniczeniu zdolności rozrodczych zwierzęcia poprzez użycie odpowiednich środków farmakologicznych, z których większość stanowią syntetyczne hormony steroidowe, przede wszystkim progestageny naśladujące działanie progesteronu. Leki te występują w dwóch postaciach – jako długo działające preparaty iniekcyjne lub tabletki. Do najczęściej stosowanych progestagenów należy octan megestrolu, proligeston oraz medroksyprogesteron.

 

Z praktycznego punktu widzenia, hormonalne sterowanie cyklem płciowym może przebiegać poprzez:

  • zapobieganie cieczce;
  • przesunięcie cieczki;
  • przerwanie cieczki.

 

Zapobieganie cieczce to nic innego jak stałe blokowanie cyklu płciowego poprzez powtarzane, permanentne podawanie hormonów płciowych, najczęściej w formie długotrwale działających preparatów iniekcyjnych. Terapię zawsze należy rozpoczynać w okresie spokoju płciowego (fazaanoestrus) lub 2 miesiące po porodzie w celu zminimalizowania wystąpienia działań ubocznych podawanych leków.

 

 

Przesunięcie cieczki polega na jej kilkudniowym, kilkutygodniowym lub kilkumiesięcznym odroczeniu poprzez podanie preparatów iniekcyjnych bądź doustnych. Aby metoda ta były skuteczna, leki powinny zostać podane w fazie spokoju płciowego, co najmniej 2 tygodnie przed spodziewaną cieczką, zatem musimy znać rytm występowania rui u danej samicy. W przypadku codziennego podawania preparatów doustnych, cieczka u większości samic wraca stosunkowo szybko po odstawieniu leku, z kolei przy wygodnym jednokrotnym podaniu preparatu iniekcyjnego, termin następnej rui jest trudniejszy do przewidzenia i może wynieść od 4-6 miesięcy do nawet 2-3 lat co nie zawsze jest pożądane.

 

Do przerywania już trwającej cieczki stosuje się najczęściej progestageny doustne, których podawanie należy rozpocząć w bardzo wczesnej fazieproestrus w celu zminimalizowania skutków ubocznych. Dawki muszą być zazwyczaj wyższe niż w przypadku przesunięcia cieczki, w związku z tym istnieje większe ryzyko działań niepożądanych.

 

Choć antykoncepcja hormonalna z racji jej odwracalności i stosunkowo niskich kosztów jest kuszącą alternatywą dla kastracji, należy podkreślić, że nie jest to metoda obojętna dla organizmu i nieumiejętnie stosowana może nieść za sobą poważne konsekwencje zdrowotne wśród których najczęściej wymienia się zwiększone ryzyko powstania zapalenia macicy i/lub ropomacicza (zespół endometritis-pyometra). Szczególnie zagrożone są suczki, u których podanie progestagenów nie odbyło się w okresie spokoju płciowego (anoestrus) lecz w innej fazie cyklu (proestrus,estrus lub metaestrus).  Przed decyzją o zastosowaniu tej metody kontroli cyklu płciowego należy jak przy każdej innej metodzie rozważyć wszystkie za i przeciw, przeprowadzić dokładne badanie kliniczne, ze szczególnym uwzględnieniem części ginekologicznej badania klinicznego (m.in. kontrola listwy mlecznej) oraz wykonać cytologię pochwy. Zapraszamy do weterynarza w Świebodzicach – na pewno znajdziemy najlepsze rozwiązanie.