Nowotwór gruczołu mlekowego

 w Blog

 Nowotwory gruczołu mlekowego występują bardzo często, zarówno u suk jak i u kotek. U psów są one drugim  pod względem częstotliwości  występowania nowotworem, który pojawiają się najczęściej w starszym wieku (średnio 10 lat). Co najmniej połowa z nich ma charakter łagodny, nie zauważono predylekcji rasowej.  U kotów występują nieco rzadziej (trzeci nowotwór pod względem częstotliwości występowania), najczęściej u zwierząt powyżej 10-12 roku życia, niewysterylizowanych i  zwykle są to zmiany złośliwe. Częściej niż u innych ras nowotwór ten stwierdzono u kotów syjamskich.

Nowotwory gruczołu mlekowego są hormonozależne ,co oznacza że ich rozwój jest zależny od wydzielania estrogenów i progesteronu. W uproszczeniu mówiąc ryzyko ich wystąpienia jest tym większe im więcej cykli rujowych przebył nasz zwierzak. Sterylizacja przed pierwszą rują zmniejsza ryzyko wystąpienia do 0,5%, po pierwszej do 8%, a po drugiej do 26%. Stosowanie  antykoncepcji hormonalnej u suk  zwiększa ryzyko rozwoju nowotworów łagodnych, natomiast u kotek skutkuje zwiększonym ryzykiem wystąpienia zarówno zmian łagodnych jak i złośliwych. Nowotwory łagodne nie dają przerzutów oraz nie naciekają okolicznych tkanek. U suk często występują mnogie zmiany nowotworowe, a po usunięciu jednego guzka następuje wznowa lub rozwój zmian w sąsiednich gruczołach. Nowotwory złośliwe to głównie raki (90%), mięsaki i nowotwory mieszane. Zachowanie kliniczne tych guzów może być łagodne lub bardzo agresywne z szybkim naciekiem okolicznych tkanek oraz przerzutami do lokalnych węzłów chłonnych, płuc, kości czy narządów wewnętrznych.

Zmiany u psów dotyczą najczęściej IV i V pary gruczołów mlekowych, zaś u kotów pakietów doczaszkowych. Mogą być to zmiany pojedyncze lub mnogie, zwykle dobrze wyczuwalne związane ze skórą lub mięśniami, a ich powierzchnia może ulegać owrzodzeniu. Raki zapalne mogą powodować zapalenie gruczołów mlekowych. Przerzuty do płuc często są przyczyną duszności i kaszlu. Do objawów towarzyszących nowotworom gruczołu mlekowego mogą należeć zaburzenia krzepliwości oraz skaza krwotoczna.

Diagnostyka oparta jest głownie na badaniu klinicznym oraz biopsji. Wskazane jest wykonanie zdjęcia rtg  klatki piersiowej w celu oceny występowania zmian przerzutowych.

Leczenie to przede wszystkim zabieg chirurgiczny. Wyróżniamy tu kilka metod:

• lumpektomia (usuniecie samego guza) – to technika zarezerwowana w celach biopsyjnych lub dla bardzo małych, ruchomych  guzów o maksymalnej średnicy 0,5cm;

• mammektomia (usunięcie pakietu gruczołu mlekowego objętego procesem nowotworowym) – ze względu na połączenia limfatyczne między gruczołami technika ta ma zastosowanie wyłącznie dla zmian ruchomych lub nieruchomych znajdujących się centralnie w gruczole mlekowym;

• mastektomia częściowa (usunięcie dotkniętego nowotworem pakietu gruczołu mlekowego wraz z pakietami mającymi z nimi wspólne ujście limfatyczne lub żylne);

• mastektomia częściowa/radykalna (usunięcie wszystkich pakietów gruczołu mlekowego po jednej stronie) – metoda wybierana najczęściej ze względu na połączenia limfatyczne i żylne między pakietami, ogranicza ryzyko lokalnych przerzutów.

Często, zwłaszcza u kotów zaleca się wykonanie także sterylizacji. Innymi metodami leczenia są radio- i chemioterapia stosowana w wyspecjalizowanych ośrodkach.

Rokowanie w przypadku nowotworów łagodnych jest pomyślne, zaś w przypadku nowotworów złośliwych zróżnicowane w zależności  od wielkości guza,  jego rodzaju, stopnia złośliwości,

Warto przeprowadzać okresowe kontrole stanu zdrowia zwierzaka u lekarza weterynarii, aby ewentualne zmiany w obrębie gruczołu mlekowego zostały wykryte we wczesnej fazie. Wówczas leczenie przebiega sprawniej i jest mniej kłopotliwe dla wszystkich stron a więc zwierzaka, jego opiekuna oraz lekarza weterynarii.