Odrobaczanie psów i kotów

 w Blog

Szczenięta oraz kocięta powinny otrzymywać środki przeciwko robakom obłym co 2 tygodnie począwszy od 14 (w przypadku psów) lub
21 (w przypadku kociąt) dnia życia.
 Z taką dużą częstotliwością podajemy leki do 2 tygodni od odsadzenia zwierząt.

Należy pamiętać o odrobaczaniu matki oraz innych zwierząt przebywających w tym samym gospodarstwie domowym. Po odsadzeniu podajemy leki p/pasożytnicze w cyklach comiesięcznych do osiągnięcia przez zwierzę wieku 6 miesięcy. Dorosłe psy i koty odrobaczamy co
1-6 miesięcy zależnie od grupy ryzyka do jakiej nasz pupil należy oraz od tego czy dodatkowo wykonujemy badanie kału zalecane 1-4 razy w roku. Pamiętajmy o tym, że nie ma jednego schematu dla wszystkich zwierzaków.

W naszym gabinecie na podstawie wywiadu przeprowadzonego z opiekunem zwierzęcia, klasyfikujemy zwierzę do danej grupy ryzyka i na tej podstawie ustalamy optymalny schemat zwalczania endopasożytów dla konkretnego pacjenta obejmujący częstotliwość podawania środków odrobaczających, drogę podania, spektrum działania oraz częstotliwość badania kału.