Anestezjologia


  • Gabinet Weterynaryjny KreVetki, Świebodzice

  • Anestezjologia weterynaryjna


    Anestezjologia to bardzo istotna i ciągle rozwijająca się dziedzina medycyny weterynaryjnej, dlatego na bieżąco aktualizujemy naszą wiedzę, poszerzając kompetencje poprzez udział w licznych szkoleniach. Zadaniem anestezjologa jest bezpieczne i komfortowe przeprowadzenie pacjenta przez procedurę znieczulenia. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że oddajesz w nasze ręce życie swojego pupila, dlatego robimy wszystko, by dzięki wieloletniemu doświadczeniu i umiejętnościom ryzyko anestezjologiczne zostało zmniejszone do minimum.

    Standardowo przed każdym zabiegiem realizujemy wizytę kwalifikacyjną, na której, po przeprowadzeniem rzetelnego wywiadu, badania klinicznego i badań dodatkowych, oceniamy ryzyko operacyjne zgodnie z rekomendowaną anestezjologiczną skalą ASA. Dzięki temu każdemu pacjentowi możemy zaoferować schemat znieczulenia dobrany indywidualnie do jego potrzeb i rodzaju planowanego zabiegu.

    Podczas zabiegów i w okresie wybudzeniowym lekarz posiadający wiedzę w dziedzinie anestezjologii monitoruje parametry życiowe pacjenta z pomocą wysokiej jakości sprzętu. Dzięki kontroli temperatury, ciśnienia krwi, pracy serca, wysycenia krwi tlenem i kapnografii mamy znacznie lepszą kontrolę nad głębokością snu pacjenta, a w razie powikłań możemy znacznie szybciej zareagować.

    Stosujemy różne schematy znieczulenia, opieramy się na znieczuleniu złożonym – taka kombinacja leków stworzona pod potrzeby konkretnego pacjenta pozwala obniżyć nam dawki poszczególnych środków anestetycznych, czego efektem jest wzrost bezpieczeństwa, odpowiednio głęboki sen oraz komfort przeciwbólowy. Nasz aparat do narkozy wziewnej umożliwia nam stosowanie znieczulenia wziewnego (inhalacyjnego), które obecnie jest z jednym z elementów najwyższych standardów opieki anestezjologicznej.